آزمون هوش آدمک گودیناف

بیشتر کودکان نقاشی خود را با کشیدن آدمک آغاز می‌کنند، این نقاشی برای کودکان آسان و جذاب است و از روی همین نقاشی ساده می‌توان به سطح هوشی کودک پی برد.

آزمون ترسیم آدمک یک آزمون فرافکن و غیرکلامی می باشد که به وسیله ی عده زیادی کد گذاری شده است که مهمترین آنها کار خانم آمریکائی فلورانس گودیناف است که در سال ۱۹۲۰ در ایالت نیوجرسی آمریکا روی چهار هزار کودک آنرا آزمایش نمود.

گودایناف مرکز مشاوره آفتابگردون کافه مشاوره آفتابگردون

هدف از اجرای آزمون آدمک

مهمترین هدف این آزمون ، تعیین سن عقلی و هوشبهر کودک است، همچنین برای درک و پیدا کردن اطلاعاتی در زمینه ی اختلالات رفتاری و عاطفی در کودکان نیز می توان از این تست استفاده کرد. این آزمون  برای کودکانی که در حیطه ی سنی سه تا سیزده سال قرار دارند، مورد استفاده قرار می گیرد.

آزمون آدمک گودیناف مرکز کافه مشاوره آفتابگردون
آزمون آدمک گودیناف کافه مشاوره آفتابگردون

چه زمانی مجاز به استفاده از این آزمون هستیم؟

کنجکاوی والدین نسبت به میزان هوشبهر کودکشان و همچنین آسان بودن اجرای آزمون آدمک باعث شده که بسیاری از مادران در منزل این آزمون را اجرا کنند اما باید توجه داشته باشید که اعتبار آزمون آدمک نسبت به آزمون های استنفورد و وکسلر خیلی پایین تر است و فقط در موارد زیر مجاز به اجرای این آزمون هستیم:

نحوه اجرای آزمون

اجرای آزمون ساده است، کافی است به کودک گفته شود:

به کودک گفته می شود:” یک آدم رسم کن و هر چقدر می توانی آنرا زیبا و خوب بکِش ”.

یک آدم رسم کن

و هر چقدر می توانی آنرا زیبا و خوب بِکِش.

آدمک گودیناف مجید قندی زاده کافه مشاوره آفتابگردون
  • این آزمون محدوده ی زمانی ندارد و این کار هر چقدر طول بکشد اشکالی ندارد.
  • برای ترسیم از مدادرنگی استفاده نشود و بهتراست یک مداد سیاه یا یک خودکار راحت و روان دراختیار کودک بگذاریم
  • کاغذ برای رسم نقاشی کودک باید حداقل ۳۰ × ۲۱ باشد.
  • اجازه بدهید کودک چند تصویر بکشد ، سپس بهترین و کاملترین را برای نمره گذاری انتخاب کنید.
  • در طول نقاشی به هیچ‌وجه به کودک کمک نکنید. گاهی والدین فکر می‌کنند منظور ما کمک در ترسیم نقاشی است، در حالی که حتی کمک کلامی نیز نباید انجام گیرد. فقط اگر کودک هنگام ترسیم دودل و مردد بود می‌توانید او را تشویق کنید تا به کارش ادامه دهد.

روش نمره‌گذاری

مرحله اول: برای هر یک از اجزا آدمکی که توسط کودک ترسیم شده است یک نمره منظور فرمائید. به شرح ذیل:

۱ سر وجود داشته باشد .

۲  پا کشیده شده باشد .

۳–  دست کشیده شده باشد. ( یک یا هر دو دست)

۴ بدن کشیده شده باشد .

۵- طول بدن طویل تر ازعرض آن باشد.

۶- شانه ها کشیده شده باشد.

۷- بازوها و پاها به تنه چسبیده شده باشند.

۸- پاها به تنه و دستها به تنه در نقاط واقعی خود چسبیده شده باشند.

۹ گردن کشیده شده باشد.
۱۰ دنباله گردن به سر و تنه مربوط باشد.
۱۱ چشمها کشیده شده باشد.
۱۲– بینی کشیده شده باشد.

 

۱۳- دهان کشیده شده باشد.

۱۴- دو لب دیده شود.

۱۵- سوراخها یا حفره های بینی کشیده شده باشد.

۱۶- موها کشیده شده باشد. ( جزئی ترین مقدار مو)

۱۷ موها کامل کشیده شده باشد.
۱۸ علامتی از لباس کشیده شده باشد.
۱۹– دو قطعه لباس کشیده شده باشد.
۲۰– تمام بدن پوشیده از لباس باشد.

۲۱- چهار قطعه لباس مشخص باشد .

( کراوات ، کلاه ، جوراب ، کفش ، پیراهن ، کت و شلوار)

۲۲- لباس رسمی یا یونیفورم باشد.( یونیفورم مدرسه هم نمره می گیرد)

۲۳- انگشتان کشیده شده باشد.( هر اثری از انگشت کافی است)

۲۴- تعداد انگشتان درست باشد.

۲۵ شکل و قواره انگشتان درست باشد .
۲۶– شست متمایز باشد.
۲۷– دست متمایز ازانگشتان باز باشد. ( کف دست کشیده شده باشد.)
۲۸ بازوها کشیده شده باشد.

۲۹– زانو کشیده شده باشد .

۳۰ تناسب سر نسبت به بدن مراعات شده باشد .
۳۱ تناسب بازوها و دستها نسبت به بدن حفظ شده باشد.
۳۲ پاهای متناسب ، کشیده شده باشد.

۳۳– کف پا متناسب باشد.
۳۴– پاها متمایل به بالا نباشند.
۳۵ دستها و پاها دو بعدی کشیده شده باشند.
۳۶ پاشنه کفش یا پاشنه پا کشیده شده باشد.

۳۷– هماهنگی خطوط کلی حفظ شده باشد. ( دست نلرزیده باشد)
۳۸ هماهنگی خطوط کلی و جزئی حفظ شده باشد. ( نقاشی دقیق باشد)
۳۹– هماهنگی خطوط سر ( موها و دور سر به دقت کشیده شده باشد)
۴۰– هماهنگی خطوط تنه حفظ شده باشد.

۴۱– هماهنگی خطوط دستها و پاها حفظ شده باشد .
۴۲ هماهنگی خطوط چهره حفظ شده باشد.
۴۳– گوشها کشیده شده باشد .
۴۴– تناسب گوشها حفظ شده باشد .

۴۵ مردمک چشم کشیده شده باشد .
۴۶– تناسب چشم حفظ شده باشد .
۴۷– در تصاویر نیمرخ و تمام رخ ، چشم دارای حالت باشد.
۴۸ چانه و پیشانی هر دو کشیده شده باشد.

۴۹- برآمدگی شانه در تصویر نیمرخ معلوم باشد .

۵۰- نیمرخ ناقص باشد . ( یعنی تنه و نیمرخ ناقص)

۵۱- نیمرخ باشد .

مرحله دوم:

نمرات داده شده را با هم جمع کنید. (مجموع نمرات، نباید از 51 بیشتر شود.

مرحله سوم:

با استفاده از جدول شماره 1 نمرات خام را تبدیل به سن عقلی کودک کنید.

جدول شماره 1: تبدیل نمرات خام به سن عقلی

نمره خامسن عقلینمره خامسن عقلینمره خامسن عقلینمره خامسن عقلی
13-3119-5213-8319-10
26-3120-6226-8320-11
39-2133-6239-8333-11
40-4146-6240-9346-11
53-4159-6253-9359-11
66-4160-7266-9360-12
79-4173-7279-9373-12
80-5186-7280-10386-12
93-5199-7293-10399-12
106-5200-8306-104013
      51بالاتر از 13 سال

مرحله چهارم:

با استفاده از رابطه‌زیر می‌توانید هوشبهر کودک خود را به دست آورید:

گام اول: ابتدا سن عقلی کودک خود را به ماه تبدیل می کنید.

           به طور مثال اگر سن عقلی کودکی 8 سال و 6 ماه داشته باشد، سن او به ماه می شود: 

102 = 6 + (12 ضرب در 9)

گام دوم: سن تقویمی کودک را به ماه تبدیل می کنید.

           به طور مثال اگر سن تقویمی کودکی 7 سال و 2 ماه باشد، سن تقویمی کودک به ماه عبارت است از: 

86 = 2 + (12 ضرب در 7 )

گام سوم: سن عقلی کودک را بر سن تقویمی او تقسیم می کنیم و نتیجه را در 100 ضرب می کنیم، به این ترتیب هوشبهر کلّ به دست می آید.

           به طور مثال هوشبهر مورد فرضی بالا، دارای هوشبهر 118 می باشد.

118 = 100 * 86 / 102

مرحله پنجم:

در این مرحله هوشبهر به دست آمده را در جدول شماره 2 پیدا کرده و ببینید کودک شما از نظر هوشی در کدام طبقه قرار دارد.

جدول شماره 2: طبقه بندی هوشی

طبقه بندی از لحاظ هوشمعادل هوش
نابغه۱۸۹-۱۷۰
تیز هوش۱۶۹-۱۵۰
پر هوش۱۴۹-۱۳۰
باهوش۱۲۹-۱۱۰
متوسط۱۰۹-۹۰
مرزی۸۹-۸۰
مرزی ضعیف۷۹-۷۰
کودن۶۹-۵۰
کالیو۴۹-۲۵
کانا۲۵-۰
مریم سادات حسینی

مریم سادات حسینی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی؛ مشاور کودک آفتابگردون

یک پیشنهاد ویژه برای شما

شماره تماس کافه مشاوره آفتابگردون

فرم رزرو تست آدمک گودیناف